Забележителности

ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ – БЕРКОВИЦА


Събирателската дейност за откриване на Етнографски музей – Берковица започва още в края на 50-те години на 20 век. С решение на Комитета за култура и изкуство от 27.12.1966 година Етнографският музей – Берковица е профилиран като единствен специализиран за тогавашния Михайловградски окръг (сега област Монтана).
На 04.04.1971 година се открива първата експозиция на музея в Коновата къща. След реституцията от 90-те години на 20 век, уредбата се премества в Сърбинската къща. Тя е автентичен представител на старата градска архитектура с характерен елемент – ориентираната на юг външна софа. Къщата е архитектурно-строителна културна ценност от местно значение.
С решение на Общински съвет – Берковица от 2012 година музеят става обект на Музеен комплекс – Берковица, заедно с къща музей „Иван Вазов” и Градска художествена галерия „Отец Паисий”.
Във фонда на музея се съхраняват над 15 000 броя експонати. Сред колекциите се открояват „Берковска керамика”, „Медни съдове”, „Свилени платна”, „Накити”, „Костюми”, „Чипровски килими”, „Каракачански текстил”, „Градски тоалети от 20-те години на миналия век” и др.
Експозицията запознава посетителите с материалната и духовна култура на населението от Берковица и региона от края на XIX и началото на XX век. До Освобождението, и малко след него, град Берковица е бил административен център на кааза (околия), много силно развит в занаятчийско и търговско отношение град. Представени са предмети и сечива от бита на хората и тяхното ежедневие, стари занаяти, сред които грънчарство, килимарство, бакърджийство, бубарство и свиларство. Отделено е специално място на народните носии, накити, градски бит от 20-те и 30-те години на миналия век.
Удивление сред посетителите предизвиква запазената вътрешна баня с интересния си начин за затопляне на водата и наличието на керамична канализация за отвеждане на мръсната вода от нея, както и от „мийката” (мястото за миене на съдовете) в кухнята.
Етнографски музей – Берковица се намира под № 34 в движението „Опознай България – 100 национални туристически обекта”.