Актуални Новини

ЕФЕКТИВНОСТ НА ОХРАНАТА И ПРОПУСКАТЕЛНИЯ РЕЖИМ В УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

IMG_4064На 18.02.2016 година в Община Берковица се проведе среща на Зам.-Кмета Радослав Найденов с училищните ръководства, представители на Районно управление на МВР – Берковица и представители на общинска администрация, на която се обсъдиха мерки за подобряване на ефективността на охраната на училищните дворове и пропускателния режим в сградите. На срещата директорите на учебните заведения информираха за актуалното състояние на охранителния и пропускателен режим в общинските образователни институции, споделиха добри практики,  посочиха проблемите, както и необходимостта от съдействие от различните институции.

В детските градини на територията на общината приемането и изпращането на децата се извършва в присъствието на член от персонала, определен от директора. След приемането на децата всички входове се заключват, с което се ограничава достъпът до учебното заведение. До края на месец октомври в детските градини по Регионална програма за заетост са били назначени хора, отговарящи за пропускателния режим. Предстои кандидатстване от страна на Община Берковица по същата програма.

В училищата на територията на Община Берковица са монтирани камери за видеонаблюдение на всички входове на сградите, в коридорите, а така също и в дворовете. Осигурен е пропускателен режим, като посещенията на външни лица се отбелязват в специално определена книга.

В Четвърто основно училище „Георги С. Раковски“,  със средства на училището е наета охранителна фирма, която отговаря за гарантиране живота и здравето на децата и учениците, както в училищната сграда, така и в училищния двор.

За осигуряване на безопасна образователна среда за децата и учениците Общинска администрация – Берковица работи съвместно с Районно управление на МВР – Берковица. Полицейски служители осъществяват присъствие при започване и провеждане на учебния процес в района на учебните заведения. На ръководствата на училищата  са предоставени телефонните номера на полицейските инспектори, както и на оперативната дежурна част на Полицията за осъществяване на  взаимодействие.