Актуални Новини, Новини

ЗАМЕСТНИК – МИНИСТЪРЪТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ТАНЯ МИХАЙЛОВА ПОСЕТИ БЕРКОВИЦА

На 03 февруари 2021 година Заместник – министърът на образованието Таня Михайлова посети Берковица. На състоялата се работна среща в ЛПГ – Берковица присъстваха и Спаска Георгиева – Зам.-кмет на Община Берковица, Трайка Трайкова – началник на РУО – Монтана, Христина Христова – Директор на ЛПГ- Берковица, Маргарита Гатева – Държавен експерт в дирекция “Професионално образование и обучение” в МОН.

На срещата бяха дискутирани важни теми – предизвикателствата, пред които сме изправени в сферата на образованието в ситуацията с Covid-19, бъдещите планове през настоящата година, план – приема за новата учебна година на новооткритата специалност в училището „Спецализирано обучение и селекционно развъждане на кучета “, професия „Кинолог“, която ще бъде и единствената в страната.

В хода на разговора г-жа Спаска Георгиева запозна присъстващите и със спечеления от Община Берковица проект на стойност 1 300 000 лв. за подобряване на образователната инфраструктура и повишаване на енергийната ефективност на Лесотехническа професионална гимназия гр. Берковица.

По покана на домакините гостите посетиха и Музеен комплекс – Берковица. Те изказаха своето възхищение от богатството от реликви, съхранени в Етнографския музей, и характерни за онова време оръдия на труда, пъстрите национални носии, вкл. каракачански, берковската керамика, медните и сребърни накити, килимите от северозападния край, от къщата музей „Иван Вазов“.

В края на посещението г-жа Михайлова сподели, че е силно впечетлена от града, от материално – техническата база на Лесотехническата професионална гимназия, от природните дадености,  от автентичния и необятен свят на народния бит и култура, съхранени в нашия богат на история град.

watermarked-DSC04584watermarked-DSC04611