Актуални Новини, Новини

ЗАПОЧВА РЕМОНТ НА УЛИЦА „КАЛЕТО“

Днес, 01.04. 2024 г. започва изпълнение на СМР по проект: „Реконструкция на канализационен клон в кв. „Заряница“ – клон по ул. „Калето“ до Лесотехническа професионална гимназия от ОК 40 до РШП преди моста.

Предвижда се реконструкция на канализационния клон по част от ул. „Калето“, смяна на бетонови тръби с по-голям диаметър.

Ще се изгради нова разширителна преливна шахта на мястото на старата и ще се възстанови отливния канал до реката.

Строително-ремонтните дейности по проекта започват от днес 01.04.2024 г. след спазване на всички законови процедури за неговата реализация.

Поради строително-ремонтните дейности улицата ще бъде затворена за движение на моторни превозни средства. Максималният срок за изпълнение е 90 дни.

Призоваваме всички граждани, живущи на горепосочената улица, да паркират на различни от досегашните места, извън подлежащата на ремонт територия.

Ще положим необходимите усилия, за да ограничим до минимум неудобствата за гражданите и гостите на град Берковица.