Актуални Новини, Новини

ЗАПОЧНА ПЛАЩАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА 2023 ГОДИНА

Община Берковица

Общинска администрация – Берковица уведомява, че от 26.01.2023 година стартира плащането на данък върху недвижими имоти, такса за битови отпадъци и данък за превозни средства за 2023 година. Плащанията могат да се извършват на касите на отдел „Местни данъци и такси“ в Общинска администрация – Берковица, стая 114, ет. 1, на касите на Изипей (Easypay) и на Български пощи ЕАД, както и по банков път по сметката на Община Берковица.

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
ОББ АД – КЛОН БЕРКОВИЦА
IBAN : BG35UBBS80028413870905
BIC : UBBSBGSF
КОД НА ПЛАЩАНЕ
Данък недвижим имот: 442100
Такса битови отпадъци: 442400
Данък върху превозните средства: 442300
Патентен данък: 441400
Лихви и глоби: 446500

Данъкоплатците могат да се възползват от 5 % отстъпка, ако платят пълния размер на дължимите данъци в срок до 30 април 2023 година за МПС (данък върху превозните средства), ДНИ (данък върху недвижимите имоти) и ТБО (такса битови отпадъци).
Дължимите данъци за настоящата година могат да бъдат заплатени и на две равни вноски – до 30 юни и до 30 октомври. След изтичане на тези срокове започва начисляване на лихви за просрочие.
Плащането на патентния данък е в сроковете, които и до сега се прилагаха до 31 януари – първо тримесечие, 30 април – второ тримесечие, 31 юли – трето тримесечие и 31 октомври – четвърто тримесечие.
Ще бъдат подготвени и изпратени до всяко данъчно задължено лице годишните съобщения с размера на ДНИ (данък за недвижим имот) и ТБО (такса за битови отпадъци) за 2023 година, както и всички по вид и размер просрочени задължения, ако има такива.