Актуални Новини

ЗАПОЧНА САНИРАНЕТО НА БЛОКОВЕ 1 И 2 В ЖК. ИЗГРЕВ

Започна изпълнението на строително-монтажните работи за повишаване на енергийна ефективност на бл. 1 и бл. 2 в жк. „Изгрев“. Санирането на сградата ще бъде извършено по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Това е третият обект в град Берковица, който се обновява по Националната програма, след като през 2016 година бяха санирани първите две многофамилни жилища за област Монтана – бл. 10, 12 и 13 и бл. 18, 19 и 20 в ж.к. „Заряница“.

Строителната площадка на бл. 1 и бл. 2 в жк. „Изгрев“ е открита на 05.06.2018 година, а срокът за изпълнение е 90 дни. Общата стойност за изпълнение на дейностите е 493 893, 60 с ДДС. Изпълнител на инженеринга на обекта е фирма „ЪРБЪН ГРИЙН“ ЕООД, гр. София, а надзорът се осъществява от „Екострой Консулт“ ЕООД, гр. Монтана.

В момента строителната фирма е в процес на доставяне на материали и изправяне на скеле. Останалите дейности, които предстоят, са: подмяна на остарялата дървена и метална дограма с нова PVC, топлоизолиране на фасадни стени и неотопляем сутерен на сградата с 10-сантиметрова топлоизолация, подмяна на електрическата инсталацията и осветителните тела в общите части на сградата, освежаване на стълбищната клетка, подмяна на старата битумна хидроизолация на покрива, изграждане на мълниезащитна инсталация.

Успешното изпълнение на проекта ще доведе до повишаване на енергийната ефективност на многофамилната жилищна сграда, намаляване емисиите на СО2, подобряване на условията за живот и комфорта на всички обитатели.