Актуални Новини

ЗАСЕДАНИЕ НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

IMG_4061На 17 февруари 2016 г.  Консултативният съвет по туризъм в Община Берковица проведе свое заседание. То бе  ръководено от председателя на Консултативния съвет инж. Милчо Доцов – кмет на Община Берковица. Дневният ред на заседанието включваше: запознаване с Правилника за организацията и дейността на Консултативния съвет, отчет на Програмата за развитие на туризма за 2015 г. и разработване и приемане на Програма за развитие на туризма за 2016 г. Кметът инж. Милчо Доцов отбеляза, че усилията на общинското ръководство са насочени към условията за развитие на туризма и  подобряване контактите с туристическия бизнес. Той допълни, че винаги е разчитал на мнението на хората и експертите и затова е създаден икономически съвет и предстои учредяването на Обществен съвет. Предвижда се заседанията на Консултативния съвет да се провеждат на всеки 6 месеца, за да се чуят препоръките на неговите членове към общината и нейните изисквания към заетите в туризма. На заседанието бяха обсъдени и някои предложения към Програмата за развитие на туризма през 2016 г. Някои от тях са възраждането на Пленера по дървопластика като международно събитие, като кметът се ангажира да се обсъди въпроса и от 2017 година това да се случи, както и състоянието на Римската баня. Препоръчано бе администрацията да вземе мерки за подобряване на чистотата в Община Берковица. На заседанието на Консултативния съвет по туризма бяха набелязани и конкретни задачи и приоритети за развитието на туризма. Предстои Програмата за развитие на туризма за 2016 година да бъде разгледана и приета на заседание на Общински съвет – Берковица в края на месец февруари.