Актуални Новини

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА

На 12.01.2018 г. Обществен съвет-Берковица проведе своето първо за 2018 г. редовно работно заседание. Структурата, създадена по инициатива на кмета инж. Милчо Доцов, включва представители на всички села в общината и различни институции, както и изявени публични личности. Целта и е да ангажира голяма част от обществеността с изградени ясни позиции по проблемите, свързани с развитието и бъдещето на Община Берковица.

Присъстващите членове на Съвета приеха график за провеждане на заседанията през първото тримесечие на новата година, както и тематичния план. В тях се предвиждат срещи на Обществения съвет с управителя на Комунални дейности, с КАТ „Пътна полиция“, с представители на Комисията за безопасност на движението, с управителя на Домашен социален патронаж и др. На заседанието представителите на съвета се срещнаха и с директора на Музеен комплекс-Берковица, от който научиха за работата на музея и бъдещите планове в тази насока. Комисия на Обществения съвет с докладна към местния парламент ще внесе искане за промяна в критериите за разпределение на субсидиите за пенсионерските клубове.