Архив

„Избор на изпълнител на СМР по проект: „Реконструкция и ремонт на Народно читалище „Развитие – 1927”, с.Боровци”

„Избор на изпълнител на СМР по проект: „Реконструкция и ремонт на Народно читалище „Развитие – 1927”, с.Боровци”

1. Решение

2. Обявление

3. Условия за участие

4. КСС