Актуални Новини, Новини

ИЗВЪНРЕДНА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА

Извънредна сесия на Общински съвет – Берковица се проведе в Заседателнатата зала на Общинска администрация – Берковица. Присъстваха 14 общински съветници. Дневният ред включваше докладна относно допълване на решение 146 от протокол №7/28.02.2020г. с т. 3, с която Общински съвет- Берковица дава съгласие трасето на бивш републикански път III-815 ,,/Петрохан- о.п. Берковица/-Берковица-/о.п. Берковица- Благово/” да бъде включен в списъка на общинските пътища, както и промяна на наименованието, а именно MON1002 ,,/Петрохан- о.п. Берковица/-Берковица-/о.п. Берковица- Благово/” от км 0+000 до км 5+403. Поради технически проблем не се осъществи излъчването на сесията на живо.