Актуални Новини

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕРКОВИЦА

На 01 юли 2019 г. от 17:00 часа във връзка с искане на кмета на Община Берковица се проведе извънредно заседание на Общински съвет. Присъстваха 12 общински съветници, които разгледаха и приеха единствената докладна в дневния ред относно награда за РУ на МВР – Берковица.