Актуални Новини

ИНЖ. МИЛЧО ДОЦОВ: „СМИСЪЛЪТ НА МЕСТНАТА ВЛАСТ Е ДА РЕШАВА ПРОБЛЕМИТЕ НА ХОРАТА“

IMG_8768Инициативите за отбелязване на 12 октомври – Ден на българската община – продължиха с участието на 14 ученици от ПГ „Д-р Иван Панов“ и Лесотехническа професионална гимназия в общинското управление. Младежите бяха сърдечно посрещнати от кмета инж. Милчо Доцов, след което се запознаха и със зам.-кметовете, директорите на дирекции и експерти в администрацията. Инж. Доцов ги запозна със структурата на местната власт, работата на администрацията, спечелените проекти, изпълнението на строителните обекти и с един любопитен факт. От учителка-пенсионерка кметът научил, че гербът на Община Берковица първоначално е бил емблема на ПГ „Д-р Иван Панов“ и в последствие общината е взела решение това да стане нейния герб.

IMG_8771Целта на инициативара за младежко общинско управление е учениците да се запознаят с практическата страна на дейностите в общинска администрация. За младите хора инициативата е шанс да видят отблизо нещата и да осъзнаят отговорността на тези постове.

Георги Филипов от ПГ „Д-р Иван Панов“ и Габриела Георгиева от ЛПГ  седнаха в кметското кресло. За тях това бе голямо предизвикателство, защото трябваше да се запознаят отблизо с работата на градоначалника и да обобщят предложенията на своите колеги към ръководството на Община Берковица.  Ася Стоянова и Симона IMG_8786Людмилова станаха зам.-кметове с ресор „Икономическо развитие, земеделие и гори, екология и обществени поръчки“. Техни колеги зам.- кметове с ресор „Европейско финансиране, туризъм и хуманитарни дейности“ станаха Любомир Иванов, Диана Матерова и Богдан Найденов.  Николай Давидов и Ивета Димова бяха зам.- кметове по „Стопанисване и управление на общинска собственост, местни данъци и такси и публични вземания“. Иван Савов стана Директор „Инфраструктура, строителство,  ТСУ и изпълнение на проекти“. Главни счетоводители бяха Даяна Йорданова и Калоян Лазаров,  а Мария Златкова стана Директор „Икономическо развитие, земеделие, гори и екология“. Секретар на Община Берковица бе Цветелинка Георгиева.

IMG_8789След като станаха част от екипа на администрацията учениците се заеха със задълженията си и след това направиха самостоятелна оперативка при кмета, на която подготвиха предложенията си към инж. Милчо Доцов. Ето какво предложи младежкото общинско управление:

  • Създаване на Младежки съвет, който да присъства на заседанията на ОбС-Берковица, както и да дава мнения и предложения;
  • Общината да провежда кампании в подкрепа на спорта;
  • Създаване на Младежки клуб;
  • Повече Младежки изяви в града.

IMG_8800Младежкото общинско ръководство повдигна  въпроси и за осветлението в някои улици на града, ремонт на тротоарите и др. Кметът инж. Милчо Доцов отговори, че е отворен и ще подкрепя всяка младежка инициатива. За него много важно е активното включване на гражданите в решаването на проблемите. Инж.  Доцов прие всички предложения и ги отчете като „добър резултат“ от работата на младежите. Той ги поздрави и им пожела бъдещи успехи във все по-отговорния живот, който ги очаква. Той връчи на всяко едно от децата „Сертификат за участие в младежко общинско управление“ и пакет с рекламни сувенири на общината

Празничният ден продължи с тържественото честване на Деня на българската община пред паметника на първия кмет Хаджи Петър Хаджиилиев.

Кметът поздрави колектива на администрацията и връчи грамоти на служителя с най-дългогодишен принос в развитието на дейността на ОбА-Берковица – Светла Борисова. За най-млад служител в ОбА- Берковица бе отличена Биляна Салтирова. Ангел Качамачков получи грамота за най-висока  научна степен в ОбА-Берковица. Честванията завършиха с поднасяне на венци и цветя на паметника на първия кмет.