Актуални Новини, Новини

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРОЕКТ „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ MON1026″

проект

Съгласно сключено Споразумение между Община Берковица и МРРБ са получени средства в размер на 2 040 829, 00 лева за проект „Рехабилитация на общински път MON1026 (Петрохан-о.п.Берковица) – Берковица – (о.п.Берковица-Благово) от км1+470 до км 2+800“ (от бензиностанция ОМВ до прелеза). Стойността на целия проект е 4 100 000 лева. Към момента реализацията на проекта търпи забавяне поради процедури по обжалване към ВАС от страна на фирма участник в обществената поръчка. След решение на ВАС ще бъде даден ход на проекта.