Актуални Новини

И ПРЕЗ 2018 ГОДИНА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЩЕ ИМА СОЦИАЛНО ОРИЕНТИРАН БЮДЖЕТ

IMG_0123Проекта за бюджет на Община Берковица обсъди на 12 януари 2018  кметът инж. Милчо Доцов с местната общност. Присъства и председателят на ОбС- Берковица Иван Иванов. Присъстващите бяха запознати с основните параметри на проекта за бюджет 2018. На прага на една по-благоприятна бюджетна година Община Берковица ще стартира с бюджет 14 849 284 лева, който подчерта инж. Милчо Доцов и тази година ще е  социално ориентиран. В него има ръст 17 % спрямо 2017 година, който тази година и в държавна и в общинска дейност е еднакъв. В новата 2018 година общината влиза с подобрено финансово състояние, с намаление на неразплатените разходи спрямо предходната година и с нови потенциални трудности при преодоляване на предизвикателствата през бюджетната година. Като основна задача за настоящата 2018 година ръководството си поставя – поддържане  на финансовата стабилност, отговорно и успешно изпълнение на проектите по различните оперативни програми. И през 2018 година общината ще продължава да привлича допълнително средства за ремонти,строителство и инвестиции. Кметът предвижда 2 % ръст на собствените приходи.  За поредна година общината няма да увеличи размера на местните данъци и такси, наеми и такси битови отпадъци.

IMG_0119Увеличават се субсидиите за спортните клубове от 84 000 лв. на 100 000 лв., за социално подпомагане от 20 000 лв. на 25 000 лв., от 250  лв. на 300 лв. за всяко новородено дете през 2018 г. и за подпомагане дейността на клубовете за възрастни и увредени  хора от 28 800 лв. на 31 000 лв. Разпределението на субсидиите за спортните клубове ще бъде на база детско-юношеския спорт, а за пенсионерските клубове въз основа на дейността, която извършват. За спортни и културни мероприятия общината предвижда 84 000 лева, което е 10 % ръст.

Целевата субсидия за капиталови разходи е 680 400. В капиталовата програма на Община Берковица са заложени за 2018 година изграждане на канализационна мрежа на ул. „Кирил и Методий“, водопроводна мрежа на улиците „Щърковица“ и „Екзарх Йосиф“ и в село Ягодово, обновяване на читалището в село Бързия, изграждане на общинска минерална чешма, обновяване на детска площадка на ул. „Синчец“, асфалтиране на улици в Берковица и общинска пътна мрежа и др.

В своята реч към хората кметът инж. Милчо Доцов подчетра, че тази година работата на общината ще се съсредоточи върху постигане на външно финансиране. За инж. Доцов и екипа му 2018 г. ще е годината на изпълнение на проекти. Неговата амбиция е да се ускори реализирането им, за да може по-бързо да се изпълнят проектите за енергийна ефективност на обществените и жилищни сгради, ремонта на общинската пътна мрежа и др. Кметът инж. Милчо Доцов обясни и рисковете на Бюджет 2018, обобщавайки ги в две точки. Първият риск е недостигът във всички функции и дейности, а вторият евентуалното неизпълнение на собствените приходи. Но затова, допълни още кметът, в бюджета се предвижда разходите да се изпълняват в съответствие с приходите.

И през 2018 година общината ще продължава да привлича допълнително средства за ремонти, строителство и инвестиции чрез използване на Еврофондовете и други програми и проекти, като се очаква да се надвиши постигнатото за 2017 година.