Актуални Новини

КАБИНЕТ ЗА ОТКАЗ ОТ ТЮТЮНОПУШЕНЕТО В МОНТАНА

 

РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – МОНТАНА

 

Във връзка с дейностите по Национална програма за ограничаване на тютюнопушенето в Република България 2011-2015 г. , насочена към подобряване здравето на населението чрез намаляване заболяемостта и смъртността от заболявания, свързани с тютюнопушенето, РЗИ – Монтана организира изнесен консултативен кабинет за отказ от тютюнопушенето на територията на област Монтана. В кабинета се предлагат групови и индивидуални консултации на желаещите да се откажат от вредния навик. Целта на консултациите е повишаване на информираността по проблема и мотивацията за отказ, изработване план за спиране, обсъждане на евентуални трудности в процеса на отказ. На желаещите ще бъде направено измерване на въглероден моноксид (СО) в издишания въздух на активни и пасивни пушачи с апарат Smokerlyzer. Консултациите се извършват в удобно за групата време по предварителна заявка и са безплатни. За консултации може да се използва и долупосочения телефон.

За контакти: Галя Димитрова, телефон: 096/ 305 952

Д-р Даниела Караилиева

Директор РЗИ – Монтана

Вашият коментар