Социални дейности

КЛУБОВЕ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

1.Общинска организация на Съюза на инвалидите в България гр.Берковица
Адрес: гр. Берковица
Председател: Теменужка Михайлова

2.Териториална организация на съюза на слепите гр.Берковица
Адрес:гр.Берковица,ул.Николаевска,№13,бл.23,ет.5,ап12
Председател:Здравка Каменова

3.Клуб „Диабетика“ с.Боровци
Адрес: с. Боровци
Председател: Верка Крумова

4.Дружество на хората с увреждания с.Котеновци
Адрес:с.Котеновци, кметство
Председател: Маргарита Младенова

5.Клуб на хората с увреждания с.Замфирово
Адрес: с.Замфирово
Председател: Камен Антов

6.Клуб на хората с увреждания с.Бързия
Адрес: с.Бързия
Председател: Бориска Гълъбова

7.Клуб на инвалидите „Здраве“ с.Слатина
Адрес:с.Слатина
Председател: Елена Гергова

8.Дружество „Надежда“ /Диабетици/
Адрес: с. Замфирово
Председател: Камен Антов