Спорт

КЛУБ ПО ПРИЛОЖНО КОЛОЕЗДЕНЕ БЕРКОВИЦА

Цветанка Петкова- тел. 0896 800 634
Клубът по приложно колоездене е създаден на 28.11.2001 година във Второ основно училище „Христо Смирненски“. Като такъв съществува до м. февруари 2011 година и в него се обучават и състезават само ученици от училището. От една страна това е удобство при организирането на заниманията, но от друга няма възможност за подбор на състезатели.
След месец март същата година отборите преминават към общината, която финансира участието им в Републиканския шампионат. Групите се допълват и с деца от всички основни училища в града ни.
Приложното колоездене е малко познат, но много интересен и полезен спорт.
Спортно-състезателната дейност е основна и неразделна част от цялостната учебно-възпитателна работа по проблемите на пътната безопасност и културата на движението с децата, за повишаване на знанията и уменията им, свързани с оцеляване в реална обстановка.
Тренировките включват майсторско управление на велосипед с преодоляване на различни по вид препятствия, задълбочено изучаване на Закона за движение по пътищата, Правилника за неговото прилагане и въпроси свързани с оказване на първа долекарска помощ при пътно-транспортни произшествия.
Състезанията се организират от СБА, МОН, КАТ пътна полиция, БЧК и съответните общини домакини на проявите.
Възрастта на децата от клуба е 10-15-годишни, разпределени в две групи до 12 и до 15-годишни.
Десетки деца са преминали обучение в клуба и успешно са представяли града ни в Републиканските и Европейските шампионати. И до днес те поддържат връзка помежду си, въпреки че някои са извън страната.