Община Берковица

Кметът на общината ще участва в заседание на Управителния съвет на Националното сдружение на общините

Кметът на Берковица Димитранка Каменова ще участва на 25 юли в заседание на Управителния съвет на Националното сдружение на общините.

То ще се проведе в Кърджали където домакин е кмета на община Кърджали г-н Хасан Азис. В дневния ред на заседанието ще се обсъжда обръщение към политическите партии – участници в изборите за 43 -то Народно събрание.

Наложителните промени в подзаконовите нормативни актове прези периода август – септември 2014, както и постигнатите резултати по подготовката на ЗИД на ЗМДТ и Методиката за изготвяне на план- сметката за определяне на ТБО.