Забележителности

КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР “ЙОРДАН РАДИЧКОВ”

КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР "ЙОРДАН РАДИЧКОВ"

КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР “ЙОРДАН РАДИЧКОВ”

Културният център е открит на 24 май 2019 година в чест на 90-годишнината от рождението на Йордан Радичков, българският писател и класик в родната ни литература, когото местните жители и до днес наричат с гордост писател-земляк.
В експозиционната зала на културното средище могат да бъдат видени визуални материали и предмети, проследяващи живота на писателя и развитието му като творец – фотодокументална изложба, състояща се от копия на оригинални документи и разкриваща моменти от живота на Радичков, негови цитати, свързани с Берковица и Берковско, а също така и чинът, на който е седял, когато е бил ученик в гимназията в града под Ком.
В паметния кът, посветен на литературния класик от село Калиманица, се съхранява и бронзов бюст с лика му, дело на скулптура и близък негов приятел Георги Чапкънов – Чапа.
Основната дейност на центъра е насочена към работата с деца. В него подрастващите успешно развиват своята дарба в изкуството, посещавайки школата по рисуване, на която центърът е домакин.
Културен център „Йордан Радичков” е „живо място”, предназначено за творчески изяви и културно-образователни срещи. Тяхна основна цел е съхраняването на паметта за писателя-земляк и подобряването на културния климат в града и региона.