Актуални Новини, Новини

ЛПГ – БЕРКОВИЦА С ПОБЕДИ НА НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ ПО „ГОРСКИ МНОГОБОЙ“

Отборът на ЛПГ – Берковица се нареди сред победителите в 13-то по ред национално състезание по „Горски многобой“, което се проведе във Варна. Домакин на събитието бе Професионалната гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов“ и се осъществи със съдействието на ДЛС Балчик и Североизточно държавно предприятие.

Мотивирани и амбицирани ученици от девет професионални гимназии по горско стопанство в страната се състезаваха в два кръга. В първата част отборите, състоящи се от трима човека, трябваше да пробягат маршрут с дължина два километра, като по него бяха разположени пунктове по отделните дисциплини – садене на фиданка, разпознаване на иглолистни и широколистни дървесни видове, дървесина, стъпки и следи на дивеч и птици, болести и вредители, спортен риболов и стрелба с пневматична пушка.

Във втората част на надпреварата състезателите изпълняваха различни задачи, свързани с дърводобива в горите.

Всеки един етап от състезанието беше оценяван от комисия с представители на ЛТУ, ИАГ, СИДП, ДЛС-Балчик, ЛРД и лицензирани изпитващи.

watermarked-viber_изображение_2021-05-16_17-51-20Във втория етап берковските ученици станаха първи и в трите дисциплини. Николай Давидов – рязане на шайби, Захари Стефанов – поваляне на дърво, Мария Златкова кастрене. Мария бе и единственото момиче сред участниците. Резервен състезател на отбора бе Радослав Богданов. Младежите са подготвяни от преподавателите по професионална подготовка Радослав Ангелов, Радка Василева, Виктория Богданова, Тереза Найденова, Георги Николов.

В генералното класиране ЛПГ се нареди на трето място. Останалите победители са НПГГС “Христо Ботев”, гр. Велинград , НПГГСД „Сава Младенов“ гр. Тетевен.

watermarked-viber_изображение_2021-05-16_17-51-23Във връзка с откриването на новата специлност “Специализирано обучение и селекционно развъждане на кучета” по професия “Кинолог” в ЛПГ, по време на “Горския многобой” се състоя неформална среща на директора Христина Христова с доц. Христо Михайлов-ръководител катедра “Ловно стопанство” в ЛТУ-София и инж. Тодор Гичев – директор на РДГ-Варна и занимаващ се професионално с развъдна дейност на порода ловни кучета “Германски дратхаар”. Те изразиха увереност в бъдещето на професията и се ангажираха да осъществят логистична подкрепа.