Природни забележителности

МЕСТНОСТ СИНИЯ ВИР

Синият вир се намира в долината на река Шабовица, чиито буйни води се спускат от Фунията между върхове Малък и Среден Ком надолу по склона към Берковица. Намира се на 3 км югозападно от града. Тук в скалите водата е направила дълбок вир. Бистрите струи на реката се спускат от високите скали във вира. Водата се синее, защото дълбочината е повече от1 м и светлосинкавият небосклон се отразява в нея. Около зелените ливади, прорязани от лескови храсти, дрян, ябълка и круши, стоят на стража кестените. Те издигат високо и горделиво своите корони. На стотина крачки над вира има чешма.Към Синия вир в долината на р. Шабовица е правил своите сутрешни разходки Антон Страшимиров, дошъл на почивка в Берковица през1934 г. По-късно в списание „Завети“ той пише: „Ставах рано в кристалните утрини и излизах към Шабовица да посрещна зората. Аз я търсех не там, където първите лъчи палят кръгозора: – това идеше по-късно! Зората най-напред ми се усмихваше от юг – от дивната планинска панорама над Берковица: високо под Ком се сипеше първият златен прах на деня. Това ми галеше душата като детска усмивка, възпроизведена през нощите, защото утрините ми бяха сън наяве.“ Мястото е подходящо за разходки и пикник.