Природни забележителности

МЕСТНОСТ ФУНИЯТА

Фунията. В най-ниската част между Малък и Среден Ком, на равното, се намира Премката, която представлява най-горната част на местност Фунията. Местността Фунията е стръмна долина, спускаща се от върхове Среден и Малък Ком. През долната част на Фунията преминава пътят от хижи Ком за Петрохански проход. Тя е едно от емблематичните места на Берковската планина, виждаща се от град Берковица и околностите. През зимата в долината се натрупват стотици тонове сняг, като в огромна фуния, откъдето идва и името. Мястото е лавиноопасно, като почти всяка зима се свличат лавини към долината на река Шабовица, чиито ручеи се формират оттук. Дори в средата на лятото на места във Фунията има сняг, който се наблюдава от по-голямата част на Берковското поле.