Актуални Новини

НАТУРАЛНА МИНЕРАЛНА ВОДА В БЕРКОВИЦА

С изграждането на новия минерален водопровод в парк „Св. Георги Победоносец“ се монтира и минерална чешма с четири чучура. Прилежащото пространство се оформи като кът за почивка с  достъп от две страни.  Монтирани са четири осветителни тела. Поставени са и пейки за отдих.

Минералната вода се характеризира като хипотермална, слабоминерализирана, хидрокарбонатно-сулфатна, натриева, силициева, съдържаща флуорид, без санитарно – химични и микробиологични признаци на замърсяване.

Температура на минералната вода при Сондаж №1: 32 С°

Състав на водата:

– флоур – 2,22 mg/l; натрий – 46,33 mg/l; карбонати – 33,01 mg/l; натрий – 46,33 mg/l; желязо – 0,03 mg/l;

– хлор – 6,74 mg/l; сулфати – 33,95 mg/l; калций -1,03 mg/l; калий – 1,03 mg/l; сероводород – 1,20 mg/l;

– обща минерализация – 256,56 mg/l;

Питейната изворна минерална вода има лечебно – профилактични свойства и оказва благоприятно въздействие върху:

  • стомашно – чревния тракт;
  • жлъчно – чернодробната система;
  • бъбречно – отделителната;
  • има антивъзпалителен и детоксичен ефект;

Минералната вода от водовземно съоръжение „Сондаж №1“, находище „Бързия“, село Бързия, община Берковица може да се използва за пиене и за бутилиране за питейни цели.