Актуални Новини, Новини

НОВА ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪР АНАНИЕВ

Министър Ананиев издаде Заповед, допълваща част 1 на Заповед РД – 01 -124 от 13.03.2020 г. ,като се създава т. 9 :

„9. Не се допуска посещението и събирането на повече от двама възрастни хора на открити и закрити обществени места“.

Всички стопански субекти продължават работата си при спазване на ограниченията и изискванията, предвидени в Заповед РД – 01 – 124 от 13.03.2020 г.

rd-01-131_doplva_zapoved__rd-01-124