Актуални Новини, Новини

ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА СА ГОТОВИ ЗА СТАРТИРАНЕ НА НОВАТА 2022/2023 УЧЕБНА ГОДИНА

Лого - Община Берковица

Образователните институции на територията на община Берковица са подготвени за стартиране на новата учебна 2022/2023 година. На 15 септември за първи път прага на родното училище ще прекрачат 90 първокласници, а школският звънец ще привлече 1162 ученици – 780 в основните и 382 в средните училища в общината.
Първият учебен ден е специален и за децата от детските градини. Въпреки крехката си възраст, малчуганите още от сега с нетърпение очакват и се подготвят за деня, в който ще се срещнат с училището и букварчето. Децата в детските заведения тази учебна година са 394. Тридесет и две деца в задължително предучилищно образование се обучават в две от основните училища – в 4. ОУ „Георги С. Раковски“ и във 2. ОУ „Христо Смирненски“, където са обособени 3 подготвителни групи за 5- и 6- годишните подрастващи. Средищното 2. ОУ „Христо Смирненски“ приема ученици от населените места на община Берковица, като учебното заведение осигурява транспорт за своите възпитаници.
Образователните институции вече са сключили договор за доставка на горива за предстоящия отоплителен сезон, създадена е и организация за работа в условия на извънредна епидемична обстановка, ако е необходимо. Материално-техническата база в детските заведения и в училищата е в много добро състояние, отговарящо на съвременните изисквания за провеждане на учебно-възпитателен процес. Педагозите ще посрещнат възпитаниците си в освежени класни стаи и занимални, както и с обновено обзавеждане. От учебните заведения уверяват, че стартиралите ремонтни дейности ще бъдат завършени до 15 септември. В детските градини са инсталирани и нови съоръжения за игра. Доставени са учебниците, учебните помагала и задължителната училищна документация. Сключени са договори за доставка на хранителни продукти в детските градини. Осигурени са здравословни и безопасни условия за обучение и възпитание на децата и учениците. Създадени са подходящи условия за труд на педагогическия и непедагогическия персонал. Учебните заведения и детските градини са обезпечени кадрово, като в средните училища назначаването на педагогически специалисти е в процес на изпълнение. Училищата в общината имат готовност за работа в електронна среда и са подготвени да провеждат обучение от разстояние при нужда.
Образователните институции на територията на община Берковица предоставят качествено образование, подготвят знаещи и можещи млади хора, които постигат високи образователни резултати, както и завидни успехи в областта на науката, изкуството и спорта.