Актуални Новини

ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОЕКТ

IMG_0886LOGOВ изпълнение на проект „Превенция и образование – сътрудничество между местните власти и полицията, насочено към училищата и образователните институции”, Договор № LLP-2013-COM-RP-04 по Регионални партньорства на Секторна програма „Коменски” на Програмата „Учене през целия живот” на 20 и 21 март 2015 г. в сградата  на общинска администрация се проведе обучение на тема „Превенция на насилието и заплахите за учениците в училищата и начина за създаване на програми за превенция между местните власти, полицията и училища“.

IMG_0888Обучението се проведе на служители на Общинска администрация Берковица, Трето основно училище „Иван Вазов“ Берковица, Гимназия „Д-р Иван Панов“ и РУ на МВР Берковица, партньори по проекта. По време на обучението участниците бяха запознати с методи на превенция на агресията и насилието в училище и в общността и с методи на координация на ангажираните институции. Обучението се проведе от фирма „ИСУО Консулт“ ЕООД, която съвместно с всички участници изготвиха Механизъм за взаимодействие между местните власти, полицията и училищата за превенция на заплахите за учениците в училищата. След успешно участие в обучението, участниците получиха издаден от „ИСУО Консулт“ ЕООД сертификат за преминато обучение.