Актуални Новини, Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ВЗЕ УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ПО ПРОГРАМА INTERRED VI-A БЪЛГАРИЯ-РУМЪНИЯ

На 02.04.24 г., Областна администрация – Монтана  бе домакин на  Информационна среща по Програма Interred VI-A Румъния – България за подобряване на ранния достъп до приобщаващи и качествени услуги в образованието. Организатор на събитието бе Двустранната Търговска Камара България – Румъния  с представител Светослав Кьосев, заместник-председател.

Участници в срещата бяха кметове на общини, Областен информационен център, фондация „Монтана утре“, Агенция за регионално развитие и Бизнесцентър 2000.

Основният акцент в дневния ред бе свързан с представяне на възможностите за кандидатстване в рамките на Приоритет 3 „Образован регион“ на трансграничната програма, предвид очакванията приоритетът да бъде отворен за набиране на проектни предложения в средата на месец април през настоящата година.

Информация за процедурата за кандидатстване по Приоритет 3 на трансграничната програма бе представена подробно от г-н Кьосев и бяха дадени насоки по нея.

Двустранната Търговска Камара България Румъния има за цел да подпомага и насърчава румънско-българските контакти и проекти, както и да създава партньорства между тях. Дейността й е свързана основно с това да бъде платформа, която предоставя актуална информация относно възможностите между двете страни.