Актуални Новини, Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА Е В ГОТОВНОСТ ЗА ПРЕДСТОЯЩИЯ ЗИМЕН СЕЗОН

Лого - Община Берковица

Община Берковица има готовност за предстоящия зимен сезон. ЕТ „Вълчан Войвода – Дойчин Власакиев“, с. Гинци, Oбщина Годеч ще извършва снегопочистване и зимно поддържане на общински пътища и улици в гр. Берковица и населените места на територията на община Берковица за сезон 2022-2023 г. съгласно сключени договори по следните обособени позиции: Обособена позиция 1 – „Снегопочистване и зимно поддържане на 66.700 км местни пътища и улици в землище на гр. Берковица за сезон 2022-2023 год.” в обхвата на обособената позиция са включени 7 групи улици. Общото количество за снегопочистване и зимно поддържане по обособената позиция е 66,700 км, от които 4,200 км местни пътища и 62,500 км улици в гр. Берковица. Обособена позиция 2 – „Снегопочистване и зимно подържане на 79.15 км общински пътища и 37,00 км улици в населените места на територията на Община Берковица за сезон 2022-2023 г.” в обхвата на обособената позиция са включени пет района, подробно описани в техническата спецификация. По тази позиция снегопочистване и зимно поддържане се предвижда да се извършва върху 79,15 км общински пътища и 37,00 км. улична мрежа. Обособена позиция 3 – „Зимно поддържане и снегопочистване на общински път MON- 1001, участък от гр. Берковица- до х. „Ком” за сезон 2022-2023 г.” в обхвата на обособената позиция е включен маршрутът по пътя Берковица – х. “Ком” с дължина 15 км.