Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗАКУПИ НОВ СМЕТОСЪБИРАЩ АВТОМОБИЛ

Община Берковица закупи нов сметосъбиращ  автомобил на стойност 176 165,30 лв., след осъществена процедура по Закона за обществени поръчки. Доставчик е фирма „Булавто“ АД, гр. Варна. Поради това, че общината като ползвател на Регионалното депо за неопасни отпадъци-Монтана няма забавяне на заплащането на отчисленията по реда на чл. 64, ал. 1 на ЗУО са отпуснати средства от отчисленията по чл. 20 от Наредба 7/2013 за доставка на специализиран автомобил .

Сметосъбиращият автомобил е с марка Ford Cargo, екологична норма Евро 6, тип ротопреса, марка FAUN с максимален обем 15 куб. м, степен на компактиране – 5:1, приспособена за работа с контейнери тип “бобър” 1100 литра и кофи с вместимост 110 и 240 л.