Актуални Новини, Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА И МКБППМН – БЕРКОВИЦА ОРГАНИЗИРАТ КОНКУРС ПО ПОВОД 26 ЮНИ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН ЗА БОРБА СЪС ЗЛОУПОТРЕБАТА С НАРКОТИЦИ И С НАРКОТРАФИКА

Община Берковица

 МКБППМН – Берковица

организират конкурс по повод

26 юни – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН ЗА БОРБА СЪС ЗЛОУПОТРЕБАТА С НАРКОТИЦИ И С НАРКОТРАФИКА

 

 

РЕГЛАМЕНТ

за провеждане на онлайн ученически конкурс

на тема: „Децата на Берковица срещу наркотиците“

 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

Конкурсът е отворен и право на участие имат всички ученици, които биха желали да изразят своето становище по отношение на дрогата. Участието е индивидуално.

Участниците ще бъдат разпределени в две възрастови групи:

ПЪРВА ГРУПА – ученици от V-ти до VІІІ-ми КЛАС

ВТОРА ГРУПА – ученици от IX-ти до XII-ти КЛАС

 

         ИЗИСКВАНИЯ:

Всеки ученик може да участва с една творба в едно от трите направления:

 • Литературно произведение – разказ, стихотворение, есе;
 • Изобразително изкуство – колаж, комикс, постер, плакат;
 • Видео послание към българските деца;

Представените произведения трябва да са авторски и да не копират или напомнят на съществуващи други.

Очакваме вашите творби по темата да включват проблематиката за вредата от употребата на наркотици, както и представата ви за щастие, красота и хармония в живота.

Най- добрите проекти ще бъдат наградени!

Крайният срок за изпращане на  творбите e 19 юни 2020 г.

 •  Произведенията в направление „Изобразително изкуство“ трябва да се изпратят като изображение на следната електронна поща: dyotsova@abv.bg;

Участниците трябва да приложат текстов документ, съдържащ име и фамилия, навършени години, клас, училище, адрес и телефон за връзка. Наименованието на документа трябва да съдържа името и фамилията на участника на латиница. Желателно е снимката на колажа и текстовият документ да бъдат събрани в архив, именуван с името и фамилията на участника на латиница.

 • Видео посланията следва да се изпратят на следния електронен адрес: dyotsova@abv.bg , МКБППМН – Берковица в избран формат.

Участниците трябва да приложат текстов документ, съдържащ име и фамилия, навършени години, клас, училище, адрес и телефон за връзка. Наименованието на документа трябва да съдържа името и фамилията на участника на латиница. Желателно е видеото и текстовият документ да бъдат събрани в архив, именуван с името и фамилията на участника на латиница.

 • Литературните произведения следва да се изпратят на следния електронен адрес: dyotsova@abv.bg , МКБППМН – Берковица в избран текстов формат. Файлът трябва да съдържа литературното произведение, както и име и фамилия, навършени години, клас, училище, адрес и телефон за връзка.

 

        ОЦЕНЯВАНЕ И НАГРАДИ:

Комисията ще оцени получените по електронен път творби, като анонимността на авторите по време на оценката ще бъде запазена.

Критериите за оценка са:

 • придържане към темата на конкурса;
 • оригиналност на идеята и проявена фантазия;
 • проява на творчество и критично мислене;
 • сложност на изработката;
 • използване на множество различни материали и доброто им съчетание – разположение, оформление, правопис.

Творбите се пазят в МКБППМН – Община Берковица, като участниците отстъпват всички права и разрешават разпространението и отпечатването  им върху различни материали, използвани от МКБППМН и Община Берковица.

Комисията ще отличи три творби във всяка възрастова група –за първо, второ и трето място. Победителите ще бъдат обявени на 26.06.2020 г. Авторите на най-добрите творби ще бъдат наградени, като  бъдат уведомени на оставените от тях телефони за начина на изпращане на получените от тях награди, осигурени от Община Берковица. Информация за победителите ще бъде публикувана на сайта на Община Берковица, както и на страниците на Вестник „Ком“.

Допълнителна информация за условията за участие може да получите на: dyotsova@abv.bg и GSM 0884331575 – Димитринка Йоцова – Секретар МКБППМН.