Актуални Новини, Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА И МКБППМН ВРЪЧИХА ГРАМОТИ И НАГРАДИ НА КЛАСОВЕТЕ, ПОСТИГНАЛИ НАЙ-ВИСОК УСПЕХ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

връчване на грамоти и награди от МКБППМН на класове с най-висок успех

Въз основа на годишния успех на класовете в образователните институции на територията на Община Берковица Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) към Община Берковица определи класовете с най-висок успех през учебната 2021/2022 година.
Директорът на Първо основно училище „Никола Йонков Вапцаров“ – Берковица Катя Василева получи грамоти и образователни книжки за първокласниците (сега втори клас) и за 7.а клас (сега осмокласници), класове, постигнали най-висок общ годишен успех през предходната 2021/2022 година (5.82 и 5.42).
Днес на официалното откриване на новата учебна година бившите 10.б клас (сега единадесетокласници) получиха грамота и награди за високите си образователни постижения през миналата учебна година (5.06). Наградите връчи заместник-кметът на Община Берковица Спаска Георгиева.
МКБППМН, в лицето на председателя Гергана Антонова – Зам.-кмет на Община Берковица, секретаря Димитринка Йоцова и обществените възпитатели пожелават успешна нова учебна година, високи образователни резултати и призови места в областта на науката изкуството и спорта.