Актуални Новини, Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА КАНДИДАТСТВА С ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЕКТ

Проектно предложение „Учим и се забавляваме ЗАЕДНО“ по Програма „Образование – 2021-2027“ подаде Община Берковица.

Проектът цели подобряване на образователната интеграция в мултикултурна среда на деца и ученици от образователните институции с различна концентрация на уязвими групи, чрез комбинация от дейности на училищно и междуучилищно ниво, на територията на община Берковица. В дългосрочен аспект целта е да се внедри един успешен модел за утвърждаване и развитие на мултикултурното образование и създаване на позитивна нагласа към различните културни идентичности.

Целевите групи, които ще се обхванат са деца и ученици и техните родители, чийто майчин език не е български, деца и ученици, чийто майчин език е български, педагогически специалисти.

Продължителността на проекта ще е 24 месеца, а стойността му е 463 957,00 лева, като не се изисква съфинансиране от общинския бюджет.