Актуални Новини, Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА КАНДИДАТСТВА С ПРОЕКТ „ДОСТЪПНА И КАЧЕСТВЕНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА ЗА ВСЯКО ДЕТЕ“ ПО НП „ПОДПОМАГАНЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕСЕГРЕГАЦИЯ“

За учебната 2024/2025 година Община Берковица кандидатства с проект „Достъпна и качествена образователна среда за всяко дете“ по НП „Подпомагане на общините за образователна десегрегация“, финансиран от ЦОИДУЕМ. Стойността на проектното предложение е 59 192, 01 лв.

Проектът предвижда осигуряването на транспорт на децата и учениците до 1. ОУ „Никола Вапцаров“ и 3. ОУ „Иван Вазов“ и до детските градини в града. За осигуряване по-добрата адаптация на децата и за активна работа с родителите е ще бъдат назначени двама медиатори, чиято основна задача е подпомагане на децата за по-пълноценна интеграция и мотивиране на родителите да желаят децата им да се образоват. Разбира се проектът ще осигури образователни материали за децата учениците от приемните образователни институции. Планирани са дейности за информиране, мотивиране и подготовка на децата и учениците за съвместното образователно развитие, дейности за психолого-педагогическо и социално-комуникативно приобщаване на всички родители, както и дейности (групова и индивидуална форма) с деца в задължително предучилищно образование и с ученици, включени в процеса на десегрегация.

Проектът осигурява възможности за качествено образование на всяко дете, ангажиране на вниманието на родителите към образованието като ценност и мотивиране на децата за учене.