Актуални Новини, Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ПРЕДОСТАВЯ УСЛУГА „ПЛАТЕН АБОНАМЕНТ“ НА СОБСТВЕНИЦИ НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ

УСЛУГА „ПЛАТЕН АБОНАМЕНТ“ ЗА СОБСТВЕНИЦИ НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ

Във връзка с приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за осигуряване и поддържане на обществения ред и сигурност на територията на община Берковица, с Решение №670 от Протокол №2 от 28.05.2021 година, на територията на гр. Берковица, се създават места за паркиране на автомобили „Платен абонамент“, описани в новия генерален план за организация на движението за част от централна градска част, които да бъдат ползвани срещу заплащане от юридически лица, собственици на търговски обекти.

Местата се обозначават с хоризонтална маркировка съгласно Закона за движението по пътищата и Наредба № 1 от 17.01.2001 г. за организиране на движението по пътищата и с преносими обозначителни табели. Табелите се предоставят на ползвателите от Община Берковица.

Всеки желаещ собственик на търговски обект може да ползва място чрез подаване на писмено заявление до кмета на Община Берковица. Паркоместата се отдават само на посочения адрес в заявлението и в непосредствена близост до обекта. Режимът на паркиране за местата с платен абонамент се определя за дните от понеделник до събота включително за времето от 07:00 ч. до 19:00 ч.

За ползване на платено паркомясто в режим „Платен абонамент“ се заплаща такса на месец в размер на 15 лева, като се ползва отстъпка от 5% при предплата за 6 месеца, съответно 10 %  при предплата за 1 година.