Актуални Новини, Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ПРЕДСТАВИ ПРОГРАМАТА ЗА САНИРАНЕ НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

Информационна среща саниране

На 17.01.2023 година, Община Берковица проведе информационна среща за представяне на възможността и изискванията за кандидатстване на жилищни сгради по Процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап 1“ по Националния план за възстановяване и устойчивост.
В рамките на срещата експерти на Общинска администрация – Берковица дадоха ясни насоки и детайлна информация на представители на сдружения на собствениците относно допустимите дейности и необходимата документация за кандидатстване по процедурата. Те поясниха, че допустимите за финансиране са сгради, в които има най-малко четири самостоятелно обекта, принадлежащи на повече от един собственик, също така и управлявани по реда на ЗУЕС и са проектирани преди 26 април 1999 г.
Община Берковица ще приема заявления за участие в процедурата до 17:00 часа на 10.05.2023 г. включително.
Информация за кандидатстване и насоки може да получите в стая 215, ет.2 в сградата на Общинска администрация – Берковица. Необходими документи може да изтеглите от сайта на Община Берковица ТУК .
Подробна информация за процедурата и начина на кандидатстване може да намерите в системата ИСУН 2020  на посочения линк https://bit.ly/3RqSSME.