Актуални Новини, Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЩЕ ПОЛУЧИ ФИНАНСИРАНЕ ЗА НАД 4 000 000 ЛЕВА

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЩЕ ПОЛУЧИ ФИНАНСИРАНЕ ЗА НАД 4 000 000 ЛЕВА

Община Берковица ще получи финансиране от 4 081 657,05 лева от Министерството на регионалното развитие и благоустройството за Рехабилитация на общински път MON1026, от км 1+470 до км 2+8020 в гр. Берковица (пътят от бензиностация OMВ до прелеза). Финансирането ще бъде получено според утвърдени критерии и предоставена проектна и техническа документация спрямо изискванията на МРРБ.
Едни от важните приоритети, по които ръководството на Общината работи към момента, са подобряване на пътната инфраструктура, енергийната ефективност, приветливата градска среда, културните и туристическите обекти.
Общо 234 общини ще получат финансиранe за 297 проекта за пътища, улици и ВиК. Средствата ще достигнат до над 6,4 млн. българи според националната статистика.
Общата стойност на всички проекти в списъка е над 827 млн. лв. През тази година общините ще получат 50% от необходимото финансиране за всеки обект. Това условие бе договорено с НСОРБ – Национално сдружение на общините в Република България. Причината е, че за някои проекти няма да има физическо време да бъдат завършени до края на 2022 година, тъй като местните администрации тепърва ще провеждат процедури по ЗОП.