Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЩЕ САНИРА СГРАДИТЕ НА КМЕТСТВАТА НА СЕЛАТА ЗАМФИРОВО И ГАГАНИЦА

На 3 декември 2019 г. кметът на Община Берковица г-жа Димитранка Каменова сключи договор с Държавен фонд „Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 по проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради (кметство с. Замфирово, кметство с. Гаганица, Община Берковица), които предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“. Размерът на одобрената субсидия е 219 391,31 лева, а срокът за изпълнение е 36 месеца. Община Берковица има Приета Програма за енергийна ефективност с основна цел – реализиране на мероприятия за повишаване на енергийната ефективност на сградния фонд. Реконструкцията и подобряването на енергийната ефективност са насочени към всички жители на селата, тъй като двете сгради са основни и за двете населени места. Основната цел на проекта е повишаване на енергийната ефективност на публичните сгради в селата Замфирово и Гаганица, които предоставят обществени услуги. Реализирането на проекта ще се отрази върху качеството на живот, тъй като са поставени реални и изпълними цели. Той предвижда топлинно изолиране на външни стени и покрив, подмяна на дограма и оптимизация на осветителната система.

С реализирането на проекта ще бъде подобрена цялостната визия и експлоатация на двете сгради, както и качеството на работната среда за служителите и посетителите на двете села.