Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

11122Разпределение на масиви за ползване за стопанската 2014-2015 г., съгласно чл. 37в от ЗСПЗЗ:
Регистри по чл. 75а от ППЗСПЗЗ и заповеди по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за следните землища на територията на Община Берковица: Берковица, Балювица, Бистрилица, Бързия, Боровци, Гаганица, Замфирово, Комарево, Костенци, Котеновци, Лесковец, Мездрея, Песочница, Пърличево, Рашовица, Слатина, Ягодово и Черешовица.
РЕГИСТРИ
ЗАПОВЕДИ