Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

На свое заседание на 22.11.2012 г. ОбС Берковица с Решение № 376 от Протокол №16 и във връзка с изпълнение на приетата Мандатна програма, лошото финансово състояние на „В и К” – Берковица, натрупани задължения   на В и К „Бързийска вода” с. Бързия /преди вливането/  с „В и К” – Берковица, необходимостта от средства за направа инвестиции в дружеството, даде съгласие да бъде увеличена цената на водата в Община Берковица, както следва: за град Берковица – 5 стотинки /пет стотинки/ без ДДС на куб. метър вода и 5 ст. без ДДС  на куб. метър вода за селата. Преди сесията бе направена среща и поканени  общински съветници –    водачи на листи в ОбС. На нея  взеха участие и Димитранка Каменова – Кмет на Община Берковица, инж. Петър Якимов – народен представител, Йордан Велков – управител на В и К-Берковица. Задачата на срещата бе да се изяснят проблемите на „В и К-Берковица”, както и вземане отношение по предлаганата цена на водата. След направените дебати, изразени мнения, становища и предложения от участниците в срещата, и изготвен протокол се стигна до решението за увеличение цената на водата с 5 ст.на куб. м.  без ДДС.

 

 

Вашият коментар