Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

ОБЯВА за всички медицински специалисти от структурите на Военномедицинска академия, цивилни служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на Министъра на отбраната, Българската армия и медицински специалисти от мобилизационния резерв желаещи да участват в подбор, могат да подават документи във Военномедицинско осигуряване на ВМА – София.

ОБЯВА за приемане на лица в доброволния резерв по длъжностно разписание за Военномедицинска академия