Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

11По инициатива на кмета на Община Берковица инж. Милчо Доцов  на 19 февруари 2016 г. от 10:00 часа в заседателната зала на ОбА ще бъде учреден Общински обществен съвет. Дневният ред включва откриване от кмета и представяне на  Програмата  за управление  на  Община Берковица мандат 2015 – 2019 година, учредяване на Обществения съвет и избиране на председател. Съветът ще дава  предложения и заедно с местната власт ще търси  решение на проблемите, свързани с безработицата и възможностите за откриване на нови работни места, решаването на инфраструктурните проблеми, провеждането на активна комуникация с гражданското общество, а също така ще подкрепя и местния бизнес.