Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

111ОБЯВЛЕНИЕ

ДЪРВА  ЗА ОГРЕВ /КОНТИНГЕНТ/

Във връзка с отпуснат контингент – дърва за огрев за отоплителен сезон 2016/2017 г. за град Берковица в района на Държавно горско стопанство – Берковица Ви уведомяваме:

– Срокът за подаване на заявления в Общинска администрация – Берковица е до 15.04.2016 г. ;

– Списъкът ще бъде предоставен на Държавно горско стопанство – Берковица на 18.04.2016 г.;

Настоящата информация се огласява за населението на информационното табло  на Общинска администрация – Берковица и на  интернет страницата на Община Берковица: http://berkovitsa.com/.