Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

ВИК-Берковица и Община Берковица полагат непрекъснати усилия за почистване коритата на реките и отводняване на шахтите, които при поройните дъждове създават проблеми. Днес с допълнителна техника са почистени ул. „Здравец“ и ул. „Страцимировска“.  Всичко това е свързано с разходването на постоянен финансов ресурс, който се осигурява от местните данъци на всеки един от нас. От шахтите са извадени битови отпадъци /парцали, мокри кърпи и др./ изхвърлени от домакинствата. С натрупването си всички тези неща се превръщат в бент. Върху тях се събират парцали, едри отпадъци, клони и това блокира пътя на водата и създава проблем.  Не изхвърляйте битови отпадъци в канализацията, това ще рефлектира върху самите нас!