Обяви

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРКОВИЦА

11122Обява за отдаване под наем на свободни земеделски земи от ОФП за 2014-2015 година за отглеждане на едногодишни култури.
Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти частна-общинска собственост.
Приложение