Актуални Новини

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ В БЕРКОВИЦА ЩЕ ГЛАСУВА БЮДЖЕТ 2018 В ПЕТЪК

logo1Редовно заседание на Общински съвет-Берковица ще се проведе в петък, 26 януари от 13:00 часа. Особено важен акцент ще е приемането на бюдбета за 2018 г., който бе публично обсъден на 12.01.2018 г. и днес ще се разглежда от комисиите към местния парламент. На прага на една по-благоприятна бюджетна година Община Берковица ще стартира с бюджет 14 849 284 лева, който и 2018 година ще е социално ориентиран.

Съветниците ще разгледат и Отчета за изпълнение на мандатната програма на кмета на Община Берковица през 2017 година, ще гласуват Програма за развитие на туризма в Община Берковица за 2018 година и Календара на културните и спортни мероприятия на общината  за 2018 година. На заседанието ще бъде гласувана и инвестиционна програма за стимулиране на местния туристически бизнес и повишаване на инвеститорския интерес на територията на Община Берковица. Предстоят отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 година, Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и др.

Преди заседанието на ОбС-Берковица на 26.01.2018 г. от 10:00 часа в Заседателната зала на общината ще се проведе редовната месечна среща с кметове и кметски наместници на всички села в общината.