Обяви

ОБЯВА

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – МОНТАНА
ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

3500, гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков“ № 4, тел.(0953) 88-802

 

111О Б Я В А

Със заповед № ОХ-1273/14.12.2017г на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 5 (пет) вакантни длъжности във ВВМУ ”Н.Й.Вапцаров”, за лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или чужбина. Обявените длъжности ще се заемат след провеждане на конкурс.

           Срок за подаване на документи – до 20.01.2018г.

Информация за изискванията към кандидатите, наборът от документи, условията и реда за кандидатстване можете да получите на адрес:

 

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков“ № 4  ( ет. 2 всеки понеделник,сряда и петък от 08.30 до 16.30 часа)

ц. сл. Николай Филипов, тел. (0953) 88-802, GSM 0889661054.