Обяви

ОБЯВА

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – МОНТАНА
ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

3500, гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков“ № 4, тел.(0953) 88-802

О Б Я В А

111 Със заповед № ОХ-1296/20.12.2017г на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на длъжности определени за приемане на служба в доброволния резерв, без провеждане на конкурс от български граждани освободени от военна служба.

  1. за Сухопътни войски-225 длъжности
  2. за Военноморски сили-50 длъжности
  3. за Централно военно окръжие-25 длъжности

Срок за подаване на документи – до 30.09.2018г.

       Информация за изискванията към кандидатите, наборът от документи, условията и реда за кандидатстване можете да получите на адрес.

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков“ № 4  ( ет. 2 всеки понеделник,сряда и петък от 08.30 до 16.30 часа)

ц. сл. Николай Филипов, тел. (0953) 88-802, GSM 0889661054