Актуални Новини, Новини

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА НАЛОЖЕНО НАКАЗАНИЕ – ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ

Лого Община Берковица

Във връзка с Присъда №16/05.04.2023 г. по НОХД №242/2023 г. на Районен съд-Враца, влязла в законна сила на 21.04.2023 г. обявяваме наложеното наказание „Обществено порицание“ на лицето Габриел Иванов с ЕГН хххххххххх, с настоящ адрес общ. Берковица, с. Замфирово, хххххх.
На подсъдимия Габриел Линков Иванов с ЕГН хххххххххх на основание чл. 346, ал. 2, т. 1, пр.1 и 2, вр.,ал.1, вр.чл. 63, ал. 1,т. 3, вр.чл. 55, ал. 1, т. 2, б. “б“, вр.чл. 58а, ал. 4 от НК е присъдено наказание „Обществено наказание“, което да се изпълни чрез обявяване на присъдата в месния печат.
На 06.12.2021 г. срещу 07.12.2021 г. в с. Пудрия, общ. Криводол е отнел противозаконно чуждо моторно превозно средство – лек автомобил с намерението да го ползва, вследствие на което е последвала повреда на превозното средство след настъпило ПТП и автомобила е бил оставен без надзор. – престъпление по чл. 346, ал. 2,т. 1, пр. 1 и 2, вр.ал. 1,вр. Чл. 63, ал. 1, т. 3 от НК.