Актуални Новини, Обяви

„ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ“ НА ОБЩ УПРОЙСТВЕН ПЛАН

Общ устройствен план фаза „окончателен проект” на община Берковица, одобрен с Решение №1027 от 08декември 2017 год. на Общински съвет – Берковица.

Окончателния проект може да видите тук.