Актуални Новини

ОТДЕЛ “МЕСТНИ ПРИХОДИ” НАПОМНЯ

Отдел „Местни приходи“ напомня, че от 26.01.2018 г. започна плащането на данъка върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци за 2018 г. На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

Данъкът върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци се плаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на текущата година.